Política de Privacidade

Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi tydliggöra och informera om hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss. Integritetspolicyn ska ge dig for vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör, respektive inte gör, med dem.

Schiebler Scandinavia AB, 556793-3378, (Schiebler) äger e driver webbplatsen www.classix.se.

Schiebler är personuppgiftsansvarig for behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss ​​när:
– você deseja acessar plataformas da web e aceitar cookies
– du gör en förfrågan, bokning eller anmälan gällande et fordon
– du har en allmän fråga och/eller contactar oss

Vilka personuppgifter ajudou você a cavar?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på i vilket ärende du kontaktar oss och vilken kommunikationskanal som du väljer. Categoria av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material vilket innehåller de personuppgifter som du väljer att dela med oss.

Você pode acessar o Google Analytics para acessar o site besökare på vår webbplats men samlar inte in någon personlig information eller lagrar IP-adress lokalt på vår webbplats. Google Analytics används endast for att övervaka antalet träffar på våra sidor och plats på landsnivå därför kan vi inte spåra enskilda användare eller deras fysiska adresser.

Por que processamos seus dados pessoais?

När du kontaktar oss através någon av Våra kommunikationskanaler används informationen om cavar para att kunna hantera ärendet (A partir en förfrågan até en eventuell bokning, fakturering Reklamation och), kunna kontakta escavação och Fazer contribuição até att förbättra vår serviço genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Om du besöker vår webbplats samtycker du till cookies for behandling av dina uppgifter. En cookie är en light textfil som sparas på din dator for att möjliggöra en bättre användarupplevelse vid besök på en webbplats. Om du inte vill tillåta cookies behöver du ändra inställningen i din webbläsare.

Vilka delar vi personuppgifter com?

Vi respekterar din integritet och kommer inte att sälja dina personuppgifter até någon utomstående. Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför vårt företag annat än vad som beskrivits ovan eller i annat syfte än att möjliggöra drift och användning av webbplatsen med hjälp av underleverantör eller om det krävs enligt lag.

Como você pode poupar seu presente pessoal?

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt for att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid kundrelationens upphörande kommer vi att radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets-eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas for fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Personuppgifter som samlas em när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss eller for att kunna fullgöra vårt åtagande.

Vilka rättigheter você tem?

– Uppdatera och ändra dina uppgifter om de är felaktiga, ofullständiga ou missvisande
– Grau inicial de manipulação ou manipulação automática
– Seja oss att radera dina uppgifter när som helst
– Esteja atento aos detalhes de sua pessoa presenteada como você gostaria de saber

Du kan göra detta genom att skicka et meddelande till oss via sidan ”Kontakt”. Vi måste naturligtvis verifiera din identitet innan vi kan prata med dig om personuppgifter eller handlingar enligt dina instruktioner.

Samtycke

Genom att kommunicera eller be oss att kontakta dig forrstår du att du lämnar denna information until oss frivilligt och att det finns en legitim anledning att behålla denna information under den period som krävs for att fullgöra de ovan nämnda skyldigheterna. Utan kontaktinformation kommer vi inte att kunna komma tillbaka till dig.

Outro

Som personuppgiftsvarig har vi vidtagit et antal tekniska e organisatoriska åtgärder for att säkerställa et fullständigt skydd av personuppgifter so behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garantias. Av denna anledning är du sex att överföra personuppgifter até oss via alternativa media t.ex. por telefone eller tradicional post.

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy e behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på sidan “Kontakt”.

Pessoauppgiftsansvarig: Schiebler Scandinavia AB, Scoutvägen 25, 261 93 Saxtorp

Información de contacto

Imagem

Siga-nos

Imagem

Newsletter

Ao subscrever a nossa newsletter da empresa, estará sempre atualizado sobre o nosso inventário de veículos mais recente!
* indica necessário

Idiomas

en English cs Czech da Danish nl Dutch fr French de German it Italian no Norwegian pl Polish es Spanish sv Swedish